kommande böcker under 2017
Uppföljaren till Katalysatorn Omvandlingen - Det avvikande steget Boken är en fristående berättelse, men miljön, handlingen och de olika karaktärerna är de samma som i den första boken. Om du har tänkt läsa "Katalysatorn" och inte vill ha någonting av handlingen avslöjad, är rekommendationen att du börjar med den första boken innan du läser nedanstående smakprov... "Nio år efter den världsomskakande händelsen med det klonade chipet av människans DNA, sker en rad kollapser av mångmiljonstäder på alla världsdelar, samtidigt! Underjordsverksamheten i städerna rasar samman, infrastrukturen slås ut och Internet- och telekomförbindelser bryts. Liam Ågren har under en knappt decennium fått återgå till lugn och ro och medverkar i ett projekt för kommande teknik och energiförbättring på Färöarna. För tillfället befinner han sig dessvärre på det mest utsatta stället av alla platser, - på semester i Afrika med släkt och vänner." Ett längre smakprov hittar du här...
Utkommer under 2017 De fjorton kameleonterna, de fyrahundra Shantolerna De fjorton kameleonterna, de fyra hundra Shantolerna", är en fantasystory, där våra igenkända varelser såsom alver, människor, dvärgar, kentaurer, yetis, etc, blandas med en uppsättning nya och outforskade karaktärer. Ett litet smakprov ... "Någonting ofattbart: - Långt bakom städer, skogar, mark och ödemark finns längst kuststräckorna och ute på öarna ett outforskat eller bortglömt folk. De lever i avskildhet, så hemligt att knappt någon känner till deras existens. Dessa kallas för Shantoler, men kan genom årens lopp inta skepnader för kameleonter för både alvers, människors och dvärgars räkning. Står denna outforskade grupp för hopp, tillgivenhet och utveckling eller kan deras magi användas i värre syften? Någonting Skräckinjagande: -Byar, landskap, städer och härar, blir erövrade, plundrade och slaktade utan slut och uppehåll av Loamars tillsynes oövervinnerliga arméer. Ingenting går fritt och säkert från de fruktade styrkorna, inte ens det egna folket eller de egna trupperna. Har de eliminerat alla motståndare och farhågor eller finns det något internt eller externt problem som dunkelt har passerat deras tankar och planer?" Ett längre smakprov hittar du här...
BESTÄLL boken eller kontakta mig...
kommande böcker under 2017
Uppföljaren till Katalysatorn Omvandlingen - Det avvikande steget Boken är en fristående berättelse, men miljön, handlingen och de olika karaktärerna är de samma som i den första boken. Om du har tänkt läsa "Katalysatorn" och inte vill ha någonting av handlingen avslöjad, är rekommendationen att du börjar med den första boken innan du läser nedanstående smakprov... "Nio år efter den världsomskakande händelsen med det klonade chipet av människans DNA, sker en rad kollapser av mångmiljonstäder på alla världsdelar, samtidigt! Underjordsverksamheten i städerna rasar samman, infrastrukturen slås ut och Internet- och telekomförbindelser bryts. Liam Ågren har under en knappt decennium fått återgå till lugn och ro och medverkar i ett projekt för kommande teknik och energiförbättring på Färöarna. För tillfället befinner han sig dessvärre på det mest utsatta stället av alla platser, - på semester i Afrika med släkt och vänner." Ett längre smakprov hittar du här...
Utkommer under 2017 De fjorton kameleonterna, de fyrahundra Shantolerna De fjorton kameleonterna, de fyra hundra Shantolerna", är en fantasystory, där våra igenkända varelser såsom alver, människor, dvärgar, kentaurer, yetis, etc, blandas med en uppsättning nya och outforskade karaktärer. Ett litet smakprov ... "Någonting ofattbart: - Långt bakom städer, skogar, mark och ödemark finns längst kuststräckorna och ute på öarna ett outforskat eller bortglömt folk. De lever i avskildhet, så hemligt att knappt någon känner till deras existens. Dessa kallas för Shantoler, men kan genom årens lopp inta skepnader för kameleonter för både alvers, människors och dvärgars räkning. Står denna outforskade grupp för hopp, tillgivenhet och utveckling eller kan deras magi användas i värre syften? Någonting Skräckinjagande: -Byar, landskap, städer och härar, blir erövrade, plundrade och slaktade utan slut och uppehåll av Loamars tillsynes oövervinnerliga arméer. Ingenting går fritt och säkert från de fruktade styrkorna, inte ens det egna folket eller de egna trupperna. Har de eliminerat alla motståndare och farhågor eller finns det något internt eller externt problem som dunkelt har passerat deras tankar och planer?" Ett längre smakprov hittar du här...
BESTÄLL boken eller kontakta mig...
KONTAKT magnus@katalysatorn.com tel:070-7946881
kommande böcker under 2017
Uppföljaren till Katalysatorn Omvandlingen - Det avvikande steget Boken är en fristående berättelse, men miljön, handlingen och de olika karaktärerna är de samma som i den första boken. Om du har tänkt läsa "Katalysatorn" och inte vill ha någonting av handlingen avslöjad, är rekommendationen att du börjar med den första boken innan du läser nedanstående smakprov... "Nio år efter den världsomskakande händelsen med det klonade chipet av människans DNA, sker en rad kollapser av mångmiljonstäder på alla världsdelar, samtidigt! Underjordsverksamheten i städerna rasar samman, infrastrukturen slås ut och Internet- och telekomförbindelser bryts. Liam Ågren har under en knappt decennium fått återgå till lugn och ro och medverkar i ett projekt för kommande teknik och energiförbättring på Färöarna. För tillfället befinner han sig dessvärre på det mest utsatta stället av alla platser, - på semester i Afrika med släkt och vänner." Ett längre smakprov hittar du här...
Utkommer under 2017 De fjorton kameleonterna, de fyrahundra Shantolerna De fjorton kameleonterna, de fyra hundra Shantolerna", är en fantasystory, där våra igenkända varelser såsom alver, människor, dvärgar, kentaurer, yetis, etc, blandas med en uppsättning nya och outforskade karaktärer. Ett litet smakprov ... "Någonting ofattbart: - Långt bakom städer, skogar, mark och ödemark finns längst kuststräckorna och ute på öarna ett outforskat eller bortglömt folk. De lever i avskildhet, så hemligt att knappt någon känner till deras existens. Dessa kallas för Shantoler, men kan genom årens lopp inta skepnader för kameleonter för både alvers, människors och dvärgars räkning. Står denna outforskade grupp för hopp, tillgivenhet och utveckling eller kan deras magi användas i värre syften? Någonting Skräckinjagande: -Byar, landskap, städer och härar, blir erövrade, plundrade och slaktade utan slut och uppehåll av Loamars tillsynes oövervinnerliga arméer. Ingenting går fritt och säkert från de fruktade styrkorna, inte ens det egna folket eller de egna trupperna. Har de eliminerat alla motståndare och farhågor eller finns det något internt eller externt problem som dunkelt har passerat deras tankar och planer?" Ett längre smakprov hittar du här...
BESTÄLL boken eller kontakta mig...
KONTAKT magnus@katalysatorn.com tel:070-7946881